Gottfrid Wilhelm Nymberg

1911 bildade G W Nymberg försäljningskontoret
Mellersta Sveriges Kalkbruks Centralförening m.b.p.a.
för att samordna försäljning och marknadsföring.

Detta blev en lyckad satsning.
1 juli 1918 bildades Västergötlands Förenade Kalkindustrier AB.
I samband med att stiftelsen undertecknades 6 juni 1947,
skänkte G W Nymberg Aktiemajoriteten i VFK till stiftelsen,
vilket skulle utgöra den ekonomiska basen
I stiftelsen.

 
 
 
   Made for IE.6x / 1200 X 800 © 2014 sandcastle.music@gmail.com