Ändamål

Rätt till att söka bidrag från stiftelsen är begåvad ungdom,
som är ättlingar i rakt nedstigande
led eller adoptivbarn till tidigare anställda vid VFK o/e Ytong AB,
vilka varit anställda minst ett år.

Bidrag kan sökas från det år eleven börjar på gymnasiet


.
Ansöknings-blanketten
hittar du här för utskrift - (word-dokument)

PDF


 
 
 
   Made for IE.6x / 1200 X 800 © 2014 sandcastle.music@gmail.com