Gottfrid Wilhelm Nymberg

Gottfrid Wilhelm Nymberg föddes 14 december 1876
och avled 14 februari 1958.
Han ligger begravd på kyrkogården i Torbjörntorp.

- Han kom till Falköping i december 1910.

1911 bildades försäljningskontoret
Mellersta Sveriges Kalkbruks Centralförening m.b.p.a
för att samordna marknadsföring och försäljning.

Detta blev ett lyckat drag för G W Nymberg.
1 juli 1918 bildades AB Västergötlands
Förenade Kalkindustrier (VFK) ,
som sedan allt eftersom köpte upp olika kalkbrott.
Den 6 juni 1947 undertecknade G W Nymberg urkunden
för G W Nymbergs stiftelse.

Han skänkte aktiemajoriteten i VFK som skulle utgöra den ekonomiska basen för stiftelsen.
1951 såldes aktierna i VFK till AB Ytong.

Gottfrid Nymberg insjuknade 1957 i magcancer, och avled 1958.
Han ligger begravd i Västergötland, på Torbjörntorps kyrkogård.

- Styrelsen för stiftelsen består f.n av:
Ordförande:
Reimert Nilsson samt Christer Eiserman och Lennart Jarlgård.


 
 
 
   Made for IE.6x / 1200 X 800 © 2014 sandcastle.music@gmail.com